Dunapataj - Szelidi-tó 6328 XI. u. 2. Google Maps koordinátákhoz kattintson ide!
+36 30 317 7232
szelidinapsugar@gmail.com
Foglaljon most
Üdülőrend

ÜDÜLŐREND

Napsugár Üdülő

Szelidi-tó

 

 

  1. ÜDÜLŐ HASZNÁLATI IDŐ

Az üdülés a szállás-visszaigazoláson feltűntetett első nap 16:00 órájától a megjelölt utolsó nap 10:00 óráig tart.

A megegyezett időpont előtti elutazás esetén szállásdíjat nem térítünk vissza.

  1. AZ ÜDÜLŐK SZÁMA

A szállást csak a szállás-visszaigazoláson feltűntetett számú személy veheti igénybe. Látogatók, idegenek fogadása a szálláshelyen csak a recepciónál történő előzetes bejelentés mellett lehetséges. Minden esetben azt jelezni kell a recepción, és annak feltételeit elfogadni és betartani.

  1. ÁTVÉTEL-ÁTADÁS

Vendégeink bejelentkezéskor kötelesek olvashatóan kitölteni az adatlapot és fényképes igazolványukat szkennelés céljából átadni a jogszabályoknak megfelelően.

Az üdülés kezdetekor kérjük, ellenőrizzék a szobamappában található leltárlista teljességét. Ha valami hiányzik, feltétlenül jelezzék a recepción. (Ellenkező esetben a hiányt ki kell fizetni.) Az átvételkor ellenőrizni kell a víz, világítás stb. működését és a berendezés épségét és a tisztaságot. Ha hibát észlelnek, kérjük, azonnal jelezzék a recepción. A bútorokat átrendezni kizárólag a szállásadó beleegyezésével lehet.

A szállást eredeti állapotában (átrendezés esetén az alaphelyzet visszaállítása mellett) kell átadni. A berendezési tárgyakban, illetve a közös használatú berendezésekben és létesítményekben keletkezett károkért a károkozó felel.

A kaució hiánytalan átadás esetén visszajár.

  1. HASZNÁLAT

Az üdülő alapvetően csak üdülési célra használható. Az üdülőrendet szigorúan be kell tartani! A szállásokat a kaució kifizetése után lehet igénybe venni, és a fennmaradó szállásdíjat az érkezés napján rendezni kell.

A szállásdíj tartalmazza a közüzemi díjakat, a szálláshelyen megtalálható eszközök rendeltetésszerű rezsi költségét, az ágynemű használatot, valamint a végső takarítást. Az üdülőegységekben alapfelszereltségen kívül használt elektromos eszközök (sütő-főző, hűtő-fűtő) használatáért eszközönként és naponta külön díjat számítunk fel, melyet távozás előtt kell rendezni. Ennek ellenőrzésére az üdülés ideje alatt bármikor lehetőség van.

Az üdülő csak az általa üzembe helyezett elektromos berendezések, készülékek biztonságos üzemeléséért felel. Az elektromos berendezéseket használat után áramtalanítani kell. A szállás elhagyásakor minden esetben kérjük, hogy ellenőrizzék ennek elvégzését!

Az átadott kulcs esetleges elvesztése esetén a vendégek kötelesek azt haladéktalanul jelezni és annak árát, illetve a zárcsere költségeit a szállásadónak megtéríteni.

Az üdülőben olyan magatartást kell tanúsítani, hogy a többi vendéget ne zavarja, másoknak kellemetlenséget, megbotránkozást ne okozzon. A vendégek és a szomszédok nyugalmának biztosítása érdekében 22:00-08:00 között tilos hangoskodni (zene, kiabálás stb.)

A szálláson található textíliákat (plédek, ágynemű) tilos kivinni a szállásról!

Az üdülő nem vállal felelősséget a nem rendeltetésszerű használatból adódó esetleges anyagi károkért vagy balesetekért; az elveszett vagy eltulajdonított tárgyakért. Kérjük, hogy fokozottan figyeljen arra, hogy az autójába ne maradjon csomag vagy más értékesnek látszó holmi! Kérjük, hogy mielőtt elhagyja szállását győződjön meg arról, hogy az ablakok, ajtók zárva vannak-e!

A szállásadónak nem áll módjában felelősséget vállalni és kártérítést fizetni az önhibáján kívül történt eseményekből eredő károkért (pl. természeti csapás, jégeső, áramszünet, parkolóban elhelyezett sérülések)

A kertben a gyerekek szülői felügyelettel tartózkodhatnak, testi épségükért a szülő felel.

Dohányozni csak a kertben és a teraszokon lehet, az épületekben TILOS A DOHÁNYZÁS!

Tisztelettel megkérjük dohányzó vendégeinket, hogy a tisztaság fenntartása érdekében a csikket ne szórják el, hanem azokat összegyűjtve (minden szálláshelyen található hamutartó) a szemetesekbe helyezzék el.

  1. PÓTLÓLAGOS KÖLTSÉGEK

Igénybevételtől függően viselni kell a parkoló, az időközbeni takarítás, illetve extra ágyneműcsere költségeit. Saját ágynemű használata tilos!

Az idegenforgalmi adót a mindenkori idevonatkozó rendeletnek megfelelően a szállásdíjjal együtt kell megfizetni.

Üdülőegységenként 5000 – 10000,-Ft-ig terjedő kauciót kérünk, melyet hiánytalan átadás esetén visszaadunk.

  1. TŰZRAKÁS – BOGRÁCSOZÁS

Tüzet rakni kizárólag a tűzrakó helyen, szélcsendben lehet. Tűzrakás után kérjük a vendégeket a szemét eltávolítására és a parázs leöntésére.

A tűzifa, illetve gázpalack-használatának költségét rendezni kell!

  1. FIZETÉSI LEHETŐSÉGEK

            Készpénz

            Átutalás

            SZÉP kártya a kártya birtokosa, illetve közvetlen hozzátartozója számára

  1. TŰZVÉDELEM

Nyílt láng használata az apartmanokban és a szobákban tilos! (Kivétel a gáztűzhelyek rendeltetésszerű használata)

Tűz esetén kérjük értesíteni a tűzoltókat és a szállásadót.

  1. A SZÁLLÁSHELYEK RENDBEN TARTÁSA

Az igénybevevő kötelessége az apartmant tisztán tartani. Távozás előtt az apartmant leltár szerint a recepció munkatársa átveszi és az esetleges hiányokat, károkat, költségeket a kaucióból levonja. Az apartmant eredeti állapotában (átrendezés esetén az alaphelyzet visszaállítsa mellet) kell átadni. Az esetleges technikai zavarokat, valamint az elveszett, sérült vagy nem működő berendezési tárgyakat kérjük, hogy haladéktalanul jelezzék a recepción. Utólagos reklamációt nem fogadunk el! A berendezési tárgyakban illetve a közös használatú berendezésekben és létesítményekben keletkezett károkért a károkozó felel.

Elutazás előtt legyenek szívesek elmosni az edényeket és kitakarítani a konyhai blokkot (tiszta edények, tányérok, evőeszközök leltár szerint a helyükön stb)! Ellenkező esetben a visszajáró kaucióból 3 000,-Ft-ot visszatartunk.

A kaució hiánytalan átadás esetén visszajár.

  1. INTERNET

Az internethasználat az üdülő egész területén, a park egy részében wifi-n keresztül korlátozottan és ingyenesen áll rendelkezésre.

A szállásadó fenntartja a jogot, hogy a botrányosan viselkedő (nagy zaj, ordítozás stb.), az üdülőrendet be nem tartó vendégeket nem fogadja, illetve a szállásról azonnal eltávolítja. A botrányosan viselkedő vendégek feljelentésre kerülnek.

A szállóvendégek kötelesek betartani és elfogadni az Üdülőrendet és az emberi együttélés, a kulturált viselkedés szabályait.

Kellemes pihenést kívánunk!

Jagicza Zsoltné Icus

Napsugár Üdülő

Szelidi-tó